Desatero mořské akvaristiky

Decalogue of Marine Aquarist

1. Marine aquarium is not only decoration, but it is rather complicated biologic system, which requests regular care. 2. First we have to obtain theoretical knowledge - it will save not only our money, but we will prevent a lot of failures. 3. We should have idea before foundation of marine aquarium, which animals we will rear in it. 4. A beginner wouldn't establish a marine aquarium alone, but in cooperation with a specialist. 5. We should choose a specialist by his real results in the aquariums built by him. 6. Don't underrate necessary technical and material providing of a marine aquarium. 7. We buy the animals only from the specialists. 8. We don't buy too cheap animals (either they were caught with help of cyanide, or s shopkeeper is afraid, that the animals will die soon, and that's why he wants to sell them rapidly). 9. Don't set too many fish in aquarium and don't feed them too much. A marine aquarium prospers better, if less fish is in it and as much as possible occupants of the coral cliffs are there. 10. We perform as few as possible changes in it, because the changes work negatively on the marine animals.
 1. Mořské akvárium není jen dekorace, ale jedná se o poměrně složitý biologický systém, který vyžaduje pravidelnou péči.
 2. Předem načerpáme teoretické znalosti - ušetří nám to nejen peníze, ale předejdeme i mnohému zklamání
 3. Před zřízením mořského akvária bychom měli mít představu, jaké živočichy v něm budeme chovat.
 4. Začátečník by neměl mořské akvárium budovat sám, ale ve spolupráci s odborníkem.
 5. Vhodného odborníka si vybereme podle skutečných výsledků jeho práce v nádržích, které zařizoval.
 6. Nepodceňujeme nezbytné technické a materiální zabezpečení mořského akvária.
 7. Živočichy nakupujeme pouze u odborníků.
 8. Nekupujeme příliš levné živočichy (buď jsou loveni pomocí kyanidu nebo má obchodník obavy, že mu uhynou, a proto se jich chce rychle zbavit).
 9. Nádrže nepřerybňujeme a ryby nepřekrmujeme - mořská nádrž prosperuje tím lépe, čím je v ní méně ryb a naopak co nejvíce korálnatců.
 10. V nádrži provádíme co nejméně změn, protože tyto změny působí negativně na mořské živočichy.

  • V případě, že jsou tyto pravidla dodržena, výsledek může vypadat například takto


HD Cichlid and Marine Centre

Ing. Hynek Dařbujan Jabloňová 1385
286 01 Čáslav
Fax: +420 327 314 161
Mobil: +420 603 24 80 34

Adresa elektronické pošty:
posta@hynek-darbujan.cz