Zřizování mořských akvárií

The base of good service of a marine aquarium is its correct foundation. Well founded marine aquarium needs only slight service and it is possible to say, that it works by itself. I don't consider for well founded aquarium the one, which is equipped as great as possible quantity of expensive, but very often not functioned technical equipment. Well founded aquarium must be equipped with efficient technical equipment and with useful structure of animals, settled to a tank in certain time sequence. The theory was fully proved by my customers. Regarding, that I consider the commercial technical equipment for aquariums very often as too expensive with low power and in several cases even danger for life in aquariums, I and my colleagues began to produce the own filter equipment. Now I am able to supply my customers with filter units, which content all from powerful skimmer to biological filter. The unit is suitable for the aquariums from 200 to several thousands liters of water. In the case, you are not able to care about your marine aquarium, nevertheless you long for the nice piece of the marine world, we can give to you professional service in the Czech Republic. We perform service only in aquariums, which were founded and settled by our company, because the bad founded marine aquarium can be hold in good condition only by a magician. The marine aquarists would have at least basic theoretical knowledge in the branch. That's why I public in special press, I wrote the book "Marine aquaristic" and "Guide for marine fauna and flora". As the book "Marine aquaristic" is totally sold and all the time is requested, I am preparing its second edition. I also organize regular spring and autumn meetings of marine aquarists from the whole Czech Republic. The twentieth anniversary of these meetings was in the first of October in 2005.    Základem dobré prosperity mořského akvária je jeho správné zařízení. Dobře zbudované mořské akvárium vyžaduje jen malou údržbu a lze říci, že funguje téměř samo. Za dobře zařízené akvárium však nepovažuji akvárium vybavené co největším množstvím drahé, líbivé a často bohužel i nefunkční techniky. Dobře zařízené akvárium musí být vybaveno výkonnou technikou a vhodnou skladbou živočichů osazených do nádrže v určitém časovém sledu. Tato teorie se mi plně osvědčila u mých zákazníků.
    Vzhledem k tomu, že mi komerční technika často připadá příliš drahá, málo výkonná a v některých případech i nebezpečná pro život v akváriu, začal jsem se svými spolupracovníky filtrační techniku vyrábět. Svým zákazníkům jsem nyní schopen dodat filtrační jednotky, složené z výkonného odpěňovače a biologického filtru, vhodné pro akvária o objemu od 200 až po několik tisíc litrů. V případě, že Vaše časové vytížení Vám neumožňuje se starat o mořské akvárium a Vy přesto toužíte vlastnit tento překrásný kousek podmořského světa, můžeme Vám v České republice) poskytnout odborný servis. Tento servis provádíme pouze v nádržích, které jsme zařídili a osadili, neboť špatně založené mořské akvárium neudrží v dobrém stavu ani kouzelník.
    Mořští akvaristé by měli mít alespoň základní teoretické znalosti z tohoto oboru. Z těchto důvodů kromě konzultační činnosti publikuji v odborném tisku, napsal jsem knihu Mořská akvaristika a Průvodce mořskou faunou a florou. Vzhledem k tomu, že kniha Mořská akvaristika je totálně vyprodaná a stále poptávána dokončuji její druhé přepracované vydání.
Dále jsem organizoval pravidelná jarní a podzimní setkání mořských akvaristů z celé republiky. Jubilejní dvacáté proběhlo 1.10.2005.
Při zřizování mořských akvárií jsou užívány následující součásti:

NÁDRŽE

Akvária pro naše zákazníky a i pro svoji potřebu necháváme zhotovit pouze u spolehlivých specializovaných firem s dlouhou tradicí ve výrobě akvárií. Snažíme se zákazníkům doporučit pouze vhodné velikosti a tvary nádrží.

REVERSNÍ OSMOSA

Mořská voda se v našich podmínkách vyrábí přidáním směsy solí do kvalitní vody. Vzhledem k špatné kvalitě vodovodní vody doporučuji používat pouze vodu vyrobenou zařízením, které se označuje jako reversní osmosa. Takto vyrobenou vodou doplňujeme i ztráty vzniklé odparem. Reversní osmosa je přístroj, který pracuje na poměrně jednoduchém principu. Na speciální membránu je přiváděna pod tlakem přes předfiltry voda a touto membránou projdou pouze molekuly vody. Výhodou tohoto zařízení je, že pracuje při běžném vodovodním tlaku a není tedy oproti destilačním přístrojům nijak energeticky náročné. Těchto zařízení je na trhu celá řada. Při jejich koupi by měl být zákazník opatrný, neboť jsou často nabízeny levné přístroje s jedním kombinovaným předfiltrem, který se musí často měnit Tyto přístroje mají malou životnost, neboť se v nich membrána brzy vzhledem k špatné předfiltraci zanese. Z těchto důvodů dodáváme svým zákazníkům robustní reversní osmosu s dlouhou životností, která je stavěna dle našich požadavků. Výkon těchto zařízení je dle typu od 50 do 150 l vody za den. Pro místa s nízkým vodovodním tlakem lze tyto reversní osmosy doplnit zvyšovačem vodovodního tlaku.

FILTRAČNÍ TECHNIKA

Základem dobré funkce mořského akvária je výkonná filtrační technika. Mnoho výrobců po celém světě vyrábí různé filtrační sestavy. Obecně musím konstatovat, že tyto výrobky mají mnoho společného - jsou překombinované, nestabilní, předražené a často se pro svoji poruchovost musí kontrolovat.. Z těchto důvodů jsem začal vyrábět filtrační jednotky pro mořská akvária sám. Nedílnou součástí těchto filtrů je výkonný odpěňovač s injektorem. Velký objem filtračních hmot zajišťuje dostatečnou plochu pro usazení potřebných nitrifikačních bakterií. V případě potřeby je možné do komor této filtrační jednotky přidat i chemické filtrační náplně. Tyto filtrační jednotky vyrábíme o různých velikostech pro nádrže o obsahu 200 až 3000 litrů. Pro větší nádrže používáme více těchto jednotek.

OSVĚTLENÍ

Vhodné osvětlení mořského akvária je nezbytnou podmínkou pro jeho správnou funkci. U menších a středních nádrží s výškou hladiny do 50 cm upřednostňujeme osvětlení vhodnými zářivkami. Nádrže o výšce hladiny mezi 50 až 70 cm osvětlujeme vysoce svítivými zářivkami technologie T5. U velkých nádrží s větší výškou než 70 cm je třeba použít osvětlení s výkonnými HQI výbojkami.

MOŘSKÁ SŮL A DOPLŇKY

V současné době preferujeme izraelskou mořskou sůl Red Sea Salt. Jedná se o sůl nejvyšší kvality s velice dobrou rozpustitelností a přijatelnou cenou. O její kvalitě vypovídá i to, že je velice často používána u firem zabývajících se komerčním množením mořských ryb. Na doplňování mikroprvků používáme přípravky firem JBL a Sera.

OSTATNÍ TECHNIKA

Ostatní techniku jako jsou čerpadla, cyklovače, chladničky mořské vody a UV sterilizátory, zajišťujeme výrobky od firem Newa, Eheim, Aqua Medic a Vecton. Na přání jsme schopni dodat i produkty jiných renomovaných firem.

osmóza

sůl


stopové prvky

přípravky k odstranění fosforu

odpěňovač čerpadlo s cyklovačem chladnička vody UV lampa korálové skály světelné zdroje
www.hynek-darbujan.cz
HD Cichlid and Marine Centre

Ing. Hynek Dařbujan Jabloňová 1385
286 01 Čáslav
Fax: +420 327 314 161
Mobil: +420 603 24 80 34

Adresa elektronické pošty:
posta@hynek-darbujan.cz