Importní stanice mořských živočichů

We are first-brand importers of sea animals e.g. fish, crustanceans, echinodermata and polyps.We are offering to our clients fauna not only form wild nature but also quality aquaria fauna coming either from our own breeding or form other European marine fauna professional breeders. The purpose of our import station of marine fauna is animal intake and their acclimatization so as they could be transported to our customers in a good condition and prime quality. The aim of our effort is a prosperity of the species after being set into customer´s aquaria. The above mentioned can be achieved in several ways.     Jsme přímými dovozci mořských živočichů — ryb, korýšů, ostnokožců a láčkovců. Svým zákazníkům nenabízíme pouze zvířenu pocházející z přírody, ale i kvalitní akvarijní odchovy pocházející buď z našeho chovu nebo od jiných evropských chovatelů.
Účelem importní stanice mořských živočichů je příjem a aklimatizace mořských živočichů tak, aby se z této stanice dostávali k zákazníkům v dobrém zdravotním stavu a v nejvyšší kvalitě. Cílem našeho snažení je, aby námi dodaní živočiši dobře prosperovali i u příštích majitelů, což zajišťujeme několika způsoby:


We emphasize that animals imported by us come from well-tried and tested export firms and that they have been caught in a regardful and safe way. On principle we do not import animals caught using poisons ( sodium cyanide ), which is unfortunately still extended and widen way of catching. It is necessary to say that the fish taken this way is offered for half a price but the life expectancy in a tank is estimated to be up to some weeks.Considering that during this way of fish taking the coral reefes are being damaged severely it is obvious that no fair trader should either buy or sell such consignment. After transportation the imported animals are unpacked and inspected and their acclimatization passes in the optimal environment of our containers. Our tanks are under permanent control seven days a week. Most of the animals supplied by us is delivered to the clients who had their tanks arranged by our firm and optimal environment of our containers. We do our best to instruct our clients about the bases knowledge of marine aquaristic principles. By following these principles they are able to prevent and forestall any inconveniences. On this account I regularly contribute for the professional periodical magazines and also provide consulting services. I have written a book Marine Aquaristics and at the present I am finishing writing of Atlas of Marine Animals. Hereafter I organize regular spring and autumn meetings of marine aquarists from the whole country.

Z těchto důvodů kromě konzultační činnosti publikuji v odborném tisku, napsal jsem několik knih s touto tématikou.


Importní stanice sladkovodních živočichů

Breeding of the African Cichlids has already 30-year tradition in Czech Republic. Unfortunately, quality of the fish is sometimes relatively low. It is caused by breeding in not ideal conditions, not enough support and mainly, by family crossing. Situation is, that it is big problem to find first-rate bread material. Necessity of so called "refreshing of blood" is coming. That's why I decided to import the fish from their native country from time to time. Regarding, that I try hard to approach to business responsibly, I decided to visit the native country of the fish personally, let I have possibility to know the catchers and exporters of the fish.     Chov afrických cichlid má v České republice již třicetiletou historii. Bohužel, kvalita těchto ryb je někdy poměrně nízká. Je to způsobeno chovem v ne příliš ideálních podmínkách, nedostatečnou výživou a hlavně příbuzenskou plemenitbou. Situace je taková, že od některých druhů je opravdu problém získat kvalitní chovný materiál. Nastává nutnost tzv. osvěžení krve. Z těchto důvodů jsem se rozhodl občas importovat tyto ryby z jejich domoviny. Vzhledem k tomu, že se snažím přistupovat k podnikání odpovědně, rozhodl jsem se navštívit domovinu těchto ryb osobně, abych se seznámil s lovci ryb a jejich exportéry.

Cirrhilabrus solorensis       

I wanted to use the obtained knowledge also in breeding of the fish. I also investigated particular locations and I took pictures for my prepared book. When I visited the lakes, my life dream came true. Quality of the imported fish is very good and we have no problems with their acclimatization.     Získané poznatky jsem chtěl využít i při chovu těchto ryb. V neposlední řadě jsem prozkoumával jednotlivé lokality a pořizoval podvodní fotografie pro připravovanou knihu. Návštěvami těchto jezer se mi splnil můj životní sen. Kvalita importovaných ryb je velice dobrá a ani s jejich aklimatizací nejsou problémy

Reportáž z návštěvy Tanganiky  Reportage from visit of the Tanganika lake

Reportáž z návštěvy Malawi  Reportage from visit of the Malawi lake

www.hynek-darbujan.cz
HD Cichlid and Marine Centre

Ing. Hynek Dařbujan Jabloňová 1385
286 01 Čáslav
Fax: +420 327 314 161
Mobil: +420 603 24 80 34

Adresa elektronické pošty:
posta@hynek-darbujan.cz